IBX

IBX is een Revolutionair tweedelig systeem dat dient om beschadigde nagels te herstellen en om natuurlijke nagels sterker te maken.
IBX kan onder alle afweekbare gelproducten gebruikt worden om de natuurlijke nagel te beschermen. IBX kan ook gebruikt worden om natuurlijke nagels sterker te maken waardoor ook van nature zwakke nagels lang kunnen worden zonder een kunstmatige nagel aan te brengen!

IBX is enig in zijn soort! Dit doordringende en versterkende  systeem werkt binnen in de nagel in plaats van er bovenop. IBX wordt uitgehard met LED of UV licht en vormt in de bovenste lagen van de nagel een netwerk, dat deze lagen aan elkaar verbindt.ibx1

Het resultaat is een steviger en flexibele nagel. Een nagel die lang kan worden zonder een toplaag aan te brengen, maar ook beschermd is tegen de mogelijk schadelijke gevolgen van het regelmatig verwijderen van gel.

Wat is IBX?

IBX is revolutionair nagelproduct. De tot nu toe bekende producten zoals lak, gel en acryl vormen een laag óp de nagel. IBX daarentegen dringt door ín de nagel. Daardoor versterkt IBX de nagel zélf. Er is geen enkel ander product op de markt, dat daartoe in staat is.
Wat heeft de klant aan IBX?

IBX biedt tot nog toe ongekende mogelijkheden. Het kan beschadigingen in nagels herstellen, zwakke nagels verstevigen en kwetsbare nagels beschermen. Nagels, die altijd snel afbraken of lelijk werden, kunnen nu prachtig lang worden. Nagels, waarop Gel Polish niet lang goed bleef zitten, hebben daar met IBX geen probleem meer mee. Gespleten nagels worden weer één geheel. Nagels, die scheuren of afbrokkelen worden sterk en gezond. Kwetsbare nagels, die uitdrogen door het regelmatig verwijderen van soak-off gels worden weer sterk, waardoor je gel zonder zorgen kan dragen.
Voor welke klant is IBX geschikt?

IBX is geschikt voor vrouwen én mannen, die mooie, natuurlijke nagels willen hebben, maar voor wie dat niet mogelijk was ten gevolge van een ongeluk, een beschadiging in de matrix, een natuurlijke zwakte, een genetische afwijking of een ziekte. IBX herstelt en verstevigt de natuurlijke nagel en het is kleurloos en dus onzichtbaar. IBX is ook geschikt voor wie graag regelmatig of altijd Gel Polish gebruikt, maar daar een probleem mee heeft, omdat de nagels beschadigd of kwetsbaar zijn. IBX herstelt en verstevigt de nagel waardoor de Gel Polish beter blijft zitten en IBX beschermt kwetsbare nagels tegen eventuele gevolgen van het regelmatig verwijderen van Gel Polish.
Wat heeft de salon aan IBX?

Wat goed is voor de klant, is ook goed voor de salon. Een tevreden klant komt terug. Een tevreden klant praat met buren, collega’s, vrienden en familie. En een tevreden klant betaalt graag wat extra voor het betere resultaat. Mensen, die nooit in een salon kwamen vanwege hun beschadigde, zwakke of kwetsbare nagels, worden klanten. Misschien eerst alleen voor mooie natuurlijke nagels, mogelijk bij een gelegenheid toch eens voor Gel Polish, mogelijk daarna vaker. In het verleden waren er altijd klanten, die afhaakten, omdat Gel Polish bij hen niet goed bleef zitten of omdat hun kwetsbare nagels er door de regelmatige behandeling niet beter op werden. Dat is nu niet meer nodig, omdat zij met IBX tot in lengten van jaren zorgeloos Gel Polish kunnen dragen.
Hoe werkt IBX?

De nagelplaat bestaat uit een groot aantal lagen dode huidcellen, die het eiwit keratine bevatten. Het is de keratine die de nagel hard maakt. De cellen van de nagelplaat vormen niet één aaneengesloten geheel, maar er zitten holtes tussen. De nagelplaat heeft dus een sponsachtige structuur, een netwerk van keratine met open ruimtes ertussen. IBX dringt eerst door in deze holtes en wordt daarna uitgehard. Bij het uitharden vormt IBX een tweede sponsachtige structuur, die verweven is met de nagelplaat. De nagelplaat wordt daardoor steviger en minder kwetsbaar, eventuele beschadigingen worden opgevuld en de nagel behoudt haar flexibiliteit. De nagel is feitelijk een betere nagel geworden.
Waarvoor gebruik je IBX?

Versteviging van natuurlijke nagels

Zonder IBX is het nauwelijks mogelijk om klanten, die zwakke, kwetsbare nagels hebben, mooie lange natuurlijke nagels te geven. Voordat de nagel genoeg kan groeien is de nagelplaat al beschadigd. De laagjes van de nagelplaat laten los of er brokkelen stukjes af of er ontstaan scheurtjes. IBX zorgt er voor, dat de nagel sterk genoeg is om lang te groeien én mooi te blijven. Als er nog geen beschadigingen zijn, hoef je voor deze behandeling alleen IBX te gebruiken. Ten behoeve van mooie lange natuurlijke nagels is IBX Repair alleen nodig als er beschadigingen zijn.
Herstel van beschadigingen

Voor het herstellen van beschadigingen gebruik je IBX Repair. In dit geval is het niet nodig om de hele nagel met IBX Repair te behandelen. Het is voldoende om de beschadigde plek te behandelen met IBX Repair. Wel dien je bij elke behandeling met IBX Repair vervolgens de hele nagel met IBX te behandelen. Het aantal behandelingen, dat nodig is om een beschadiging te herstellen is afhankelijk van de aard en de omvang van de beschadiging.
Bescherming onder Gel Polish

Als je IBX wilt gebruiken als beschermingslaag onder Gel Polish, dan behandel je de hele nagel altijd eerst met IBX Repair en vervolgens met IBX. In dit geval is het de combinatie van IBX Repair en IBX, die de bovenste lagen van de nagelplaat tot één stevig geheel maakt, waardoor beschadigingen ten gevolge van het verwijderen van Gel Polish tot het verleden behoren.
Hoe gebruik je IBX?

Het opbrengen van een laagje IBX bestaat uit een aantal stappen. Eerst breng je een heel erg dun laagje IBX aan. Je verwarmt dan de IBX met een gloeilamp of een föhn, waardoor het vloeibaar genoeg wordt om door te kunnen dringen in de nagelplaat. Voordat je IBX uit kunt harden, moet je de vloeistof, die op de nagelplaat achtergebleven is, eerst verwijderen door heel voorzichtig te deppen met een pluisvrij doekje. Daarna moet je de IBX binnen in de nagelplaat uitharden met UV-licht. De werkwijze is grotendeels gelijk voor IBX Repair en voor IBX. Het belangrijkste verschil is, dat je de warmtebron voor IBX Repair gedurende 1 minuut gebruikt en voor IBX   2 minuten
De eerste IBX behandeling

Er is een belangrijk verschil tussen de eerste IBX behandeling en alle volgende behandelingen. Dat is logisch, omdat er bij vervolgbehandelingen al IBX in de nagel zit. Bij de eerste behandeling zit er nog geen IBX in de nagel en daarom is de eerste behandeling iets intensiever. Bij een eerste behandeling wordt altijd één keer IBX Repair en twee keer een laagje IBX aangebracht en bovendien gebruik je de warmtebron bij het eerste laagje IBX gedurende 4 minuten in plaats van de normale 2 minuten.
Hoe vaak gebruik je IBX?

Als je IBX onder Gel Polish gebruikt, dan doe je dat elke keer wanneer je de Gel verwijdert. Als je IBX zonder Gel Polish gebruikt, dan is de frequentie afhankelijk van de mate van de beschadiging. Zolang er ernstige schade is, gebruik je IBX elke week. Als de schade minder erg is, dan is eens in de twee weken voldoende. Als de schade hersteld is, dan kan je de nagels in goede conditie houden door IBX eens in de drie weken te gebruiken.